Referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. juni 2019

11. juni 2019